TECHNICKÉ PROHLÍDKY VZV VŠECH ZNAČEK

Provádíme technické prohlídky všech typů a značek vysokozdvižných vozíků přímo u zákazníka. Technik provádějící prohlídky je držitelem certifikačního osvědčení. Tuto povinnost má každý provozovatel stanovenou §134a odst.1, písm.c) zák.práce a dále pak nařízením vlády č.378/2001 Sb. TP je platná 1 rok.

Provedení technické prohlídky je doloženo protokolem o TP a  na vozík je vylepena známka o provedení TP s vyznačením data prohlídky.


Provedení technické prohlídky  980,- Kč/kus

Doprava technika  7,50 Kč/km

 

KONTAKT:

voziky@vodest.cz

Telefon:   0420  415 218 005, 0420 603 212 316

603 212 316 - pan Rostislav Sokoluk

 

Osvědčení k provádění TP

Rychlý kontakt